Měření nitroočního tlaku u koní

Měření nitroočního tlaku je důležitou součástí oftalmologického vyšetření, které nám pomáhá diagnostikovat onemocnění jako je glaukom (↑ nitrooční tlak) nebo uveitidy (↓ nitrooční tlak). Fyziologické rozmezí tlaku v koňských očích je zhruba 17 – 28 mmHg.

Přístroj na měření nitročního tlaku Tonovet Plus
Přístroj na měření nitročního tlaku Tonovet Plus

ERU, neboli měsíční slepota

Koňská rekurentní uveitida neboli měsíční slepota je jednou z nejčastějších příčin slepoty u koní. Jedná se o imunitně zprostředkované onemocnění, kdy dochází k poškozování částí oka vlastním imunitním systémem koně. Onemocnění má plemenou predispozici, kdy nejčastěji postiženým plemenem je Appaloosa. Příčinou vzniku měsíční slepoty může být také infekce bakteriemi druhu Leptospira. Rozlišuje se klasická forma a zákeřná (nebo také tichá) forma uveitidy. Klasický průběh equinní rekurentní uveitidy je charakteristický střídáním akutního zánětu s obdobím klidu. Pro toto onemocnění je typická zúžená zornice a nižší tlak v oku kolem hodnot 15 mmHg. Terapie je založena na podávání atropinu, kortikosteroidů, cyklosporinu A a nesteroidních protizánětlivých látek. Z chirurgických zákroků je pak možno užít aplikaci cyklosporinového implantátu nebo vitrektomii.

Uveitida u koně
Uveitida u koně

Glaukom

Glaukom je poměrně závažné onemocnění oka, které  je spojeno se zvýšeným nitroočním tlakem (IOP). Tento problém nastává v důsledku změn dynamiky a především odtoku komorové tekutiny oka, což způsobuje hromadění nitrooční tekutiny a zvýšení očního tlaku. Na rozdíl od lidí nebo psů je koňský glaukom sekundární, což znamená, že příčinou je ve většině případů jiné oční onemocnění, které kůň dříve prodělal. Glaukom nejčastěji vzniká po prodělání měsíční slepoty koní (ERU – equine recurrent uveitis). Může vzniknout také po traumatu oka.  Klinické příznaky glaukomu u koně jsou často mírnější než u jiných druhů (např. pes) a to díky větší toleranci narůstajícího nitroočního tlaku, toto ale platí pouze krátkodobě. Akutní glaukom může mít za následek bolestivost oka, slzení, přivírání víček a edém rohovky, který se projevuje modrým zabarvením oka. Mezi další typické znaky glaukomu patří provazovité zakalení rohovky neboli strie a rozšířená zornice.Diagnostika tohoto onemocnění se opírá o anamnestické údaje, klinické příznaky, oftalmologické vyšetření, které zahrnuje i měření očního tlaku. Při měření očního tlaku zaznamenáváme hodnoty vyšší než 30 mmHg, což značí glaukom (při vážných glaukomech je tlak na hodnotách 60-80 mmHg). Medikamentozní terapie zahrnuje aplikaci léků, které snižují nitrooční tlak.Terapie může být doplněna o kortikosteroidní látky nebo nesteroidní protizánětlivá léčiva. Další možností řešení tohoto problému je pak chirurgický zásah.

Glaukom
Glaukom u koně

About the author: Markéta Petráňová