EOTRH aneb když kůň potřebuje zubaře

IMG_3990

EOTRH = Equine odontoclastic tooth resorption and hypercementosis

Nebojte se nebudeme na vás mluvit v šifrách nebo zkratkách, řeč bude o onemocnění zubů. Dnes již většina z majitelů koní tuší, že i kůň občas potřebuje zubaře. Pravidelné broušení koňských zubů pomáhá udržovat pravidelný skus, díky kterému nemá kůň problém s příjmem potravy a v druhé fázi s tolerancí udidla. Dnes Vám představíme jedno ze specifičtějších onemocnění, na které v ústní dutině můžeme narazit.

Co je EOTRH?

EOTRH je charakterizováno jako úbytek zubní tkáně, někdy spojený s nadměrnou produkcí zubního cementu na vnější straně zubu a to jak na korunce ale i na rezervní korunce a kořeni uvnitř dásně. Dochází tedy k nerovnováze ve tvorbě zubní tkáně a vzniká zánět kolem zubu, a to včetně dásně. V tento moment se otvírá brána pro vstup mikroorganismů, které napadají hlubší struktury v dutině ústní. Všechny tyto procesy vedou k tomu, že  zuby jsou velmi bolestivé, vyklají se a jsou náchylné ke zlomenině. V chronických případech může dojít k hubnutí a výraznému snížení kvality života koně.

Co je příčinou a co onemocnění způsobuje?

Primárně bývají postiženy řezáky a špičáky na obou čelistech. S onemocněním se potýkají především koně starší 15 – ti let. Všechny příčiny vzniku tohoto onemocnění ještě nejsou dosud známy, ale předpokládá se, že pravděpodobný spouštěcí faktor je chronický zánět dásně a periodontu. Postupem času dochází k vzniku zánětu celého závěsného aparátu zubu (paradontu) a zub se může uvolnit nebo dokonce zlomit. Viditelně dochází k ustupování dásně, jejímu zčervenání a zduření. To vše je doprovázeno velkou bolestivostí předních zubů. Zde by se onemocnění dalo přirovnat k lidské paradontóze.

Jak poznám, že tím kůň trpí?

Nejčastějším prvotním příznakem, kterého si jako majitel můžete všimnout je neochota ke sbírání a kousání nabízených mrkví a jablek. Další příznaky bolestivosti související s EOTRH bývají potíže při okusování trávy a opatrné žvýkání. Koním velmi často zapáchá z dutiny ústní, jsou neochotní při uždění / ježdění, nadměrně sliní nebo mohou trpět tzv. headshakingem (házení hlavy) a v neposlední řadě hubnoucí koně jsou vždy adepti na vyšetření zubů.

Jak pozná veterinář, že jde právě o EOTRH?

Pro vyslovení podezření na EOTRH je nutné vyšetření dutiny ústní a následné rentgenologické potvrzení této diagnózy. Bez rentgenových snímků nemůžeme jednoznačně určit zda se jedná o toto onemocnění nebo jde ,,pouze” o nadměrné ukládání zubního kamene, který se dá odstranit. Jsou jedinci kteří trpí hypercementózou, ale resorpce zubní tkáně je malá nebo žádná a koně netrpí žádnými bolestmi. Takoví jedinci by se měli pravidelně kontrolovat (1x ročně) zda nedochází ke zhoršování stavu ale není nutné jinak zuby ošetřovat. 

Je nutno říci, že odstraněním zubního kamene u starších koní může dojít k odhalení resorptivních lézí nebo k zanesení infekce do okolní tkáně zubu a následně je nutné vytržení postiženého zubu nebo odeslání ke specialistovi k dalšímu ošetření. Není tedy vhodné se pouštět do odstraňování větších nánosů zubního kamene u starších koní. Radiografické nálezy obvykle zahrnují ztrátu parodontálního vazivového prostoru, narušení a zánět alveolární kosti, lýzu ale i hypercementózu kořene zubu a zlomeniny zubů. Vždy záleží na posouzení konkrétního případu a stupně a počtu postižených zubů, aby byla navrhnuta nejefektivnější léčba.

Co s tím?

Pokud onemocnění dojde do fáze, kdy bolest omezuje jedince v normálním příjmu potravy, jedinou možnou léčbou je vytržení postižených zubů. Veterinární lékař by měl zhodnotit, kolik zubů je postiženo, zda pouze jeden nebo všechny zuby. Velmi často se na toto onemocnění přijde pozdě, kdy už je zasažena většina zubů. Vždy je nutné posuzovat konkrétní případ, nakolik to koně omezuje a množství přidružených problémů s touto nemocí. Pokud jsou postiženy všechny řezáky je nutné provést kompletní extrakci všech zubů. Tento zákrok se může zdát jako velmi drastický, ale koně se po zákroku velmi rychle přizpůsobí a nedělá jim potíže přijímat jakékoliv krmivo. Koně se po rekonvalescenci vrací do normálního plnohodnotného života. Měkkou trávu se naučí trhat pysky a pro žvýkání sena a jaderného krmiva řezáky nepotřebují. Dochází ke zvýšení apetitu a nárůstu hmotnosti u koní, kteří kvůli bolesti zubů mohli velmi trpět a hubnout.

Take home message, aneb co si zapamatovat

Jedinou možnou prevencí je občas se koni (i tomu darovanému) na zuby podívat. Ne vždy je nutné na prohlídku zvát veterináře, spoustu věcí jste schopni poznat sami. Intolerance udidla či výrazné hubnutí může být momentem, kdy Vám kůň říká, že potřebuje zubaře!

Při vyšetření dutiny ústní si všímáme:

  • zarudnutí a zduření dásně kolem zubů (zánět parodontu)
  • ustupování dásně
  • neadekvátně zmenšený úhel řezáků k věku koně
  • tvorba píštělí na dásních
  • zubní kámen a akumulace krmiva kolem zubů
  • zuby se mohou kývat
  • popřípadě některé chybět nebo být zlomené

Zdroje:

http://csu-cvmbs.colostate.edu/Documents/equine-medicine-surgery-case-study-2014-06-teeth.pdf

https://www.acvs.org/files/proceedings/2012/data/papers/156.pdf

https://www.smartpakequine.com/content/EOTRH

Getting to Know EOTRH

https://www.midwestvetdental.com/eotrh-syndrome/

About the author: Markéta Petráňová