Vyšetření při koupi koně

img_8227Plánujete koupi koně? Nechte si ho vyšetřit. Je to jednoduché, nezaručí Vám to, že Vašemu koni v budoucnu nic nebude, ale je to to nejmenší, co pro svůj klid a hlavně pro svou peněženku můžete udělat. V následujícím článku se Vás pokusím přesvědčit o tom, že je důležité vyšetřit koně PŘED koupí, a to ať stojí 10 tisíc nebo milion. Věřte mi, že vyšetření před tím, než si koně koupíte Vám ušetří spoustu starostí. Nebudete muset řešit, že nemáte svého vysněného koně, který Vám má přinášet radost. Není příjemné se s prodávajícím dohadovat o tom, zda je kůň zdravý či nikoliv, jestli Vám zpětně dá nějakou slevu nebo jestli Vám vrátí peníze zpět. A hlavně, i když prodávající si je ochoten koně vzít zpět, tak ho nebude vracet s lehkým srdcem. Toto psychické, emoční a finanční trauma Vám za to jistě nestojí.Často se na mně klienti obracejí s tím, že si koupili koně a chtěli by vyšetřit, zda je v pořádku. Takhle je to v lepším případě. V horším se začne kůň projevovat nezdravě. Kdykoliv se na mě obrací s touto prosbou, tak mi stojí vlasy hrůzou. Dotaz, proč si koně nenechali vyšetřit před koupí je zde naprosto zbytečný.

Začnu tím, proč je důležité koně vyšetřit než si ho dovezete do stáje. Kdysi jsem
si vybírala svého prvního koně, já ani moji rodiče jsme absolutně netušili co to obnáší. Koně jsme vybrali v žalostných podmínkách jednoho překupníka, mladý 3 letý valach, který na sobě sedlo měl opravdu jen párkrát. Koně jsme si nechali dovézt od prodávajícího přes celou republiku, řádně mu zaplatili a koníka si během chvíle zamilovali. Co následovalo pak asi nikoho nepřekvapí. Valach po první větší zátěži nebyl schopen chodit. Diagnóza? Těžká artróza hlezenních kloubů (špánek) a to již v necelých 4 letech. V daný moment nemáte srdce na to, abyste koně vraceli. A to je jeden z hlavních důvodů – koně jsou zvířata, která nejde nemilovat. Ve chvíli, kdy je máte v péči, tak se jich jen těžko vzdáte, protože víte, že u Vás jim bude lépe. Akorát toho koně do sportu stále nemáte a peníze máte jen jedny. My se poučili až při koupi třetího koně, doufám, že tento článek Vás špatných zkušeností s koupí koně ušetří.

img_4470Odprostěme se od citů a přejděme k realitě. Dovolím si citovat Mgr. Nikolu Šmejdířovou a popsat jak Nový Občanský zákoník (NOZ) ošetřuje “záruku” na zvířata. NOZ již neobsahuje žádnou specifickou lhůtu určenou k vytčení vad, pokud jde o zvířata. Celá věc je poněkud složitější – jde o to, že v situaci, kdy prodávajícím je podnikatel a kupujícím nepodnikatel, bere se to jako prodej zboží v obchodě. Tzn. prodávající odpovídá vždy pouze za vady, které má věc při převzetí kupujícím. Má se za to, že pokud se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, věc byla vadná již při převzetí a je na prodávajícím, aby případně prokázal, že tomu tak není, resp. nebylo. Po uplynutí oněch 6 měsíců je dalších 18 měsíců (tj. celkem 2 roky) možné, aby kupující “reklamoval” zvíře, nicméně bude již na kupujícím, aby prokázal, že vada zde byla již při převzetí věci, za jiné vady tj. takové, které na věci vzniknou až po převzetí kupujícím, totiž prodávající neodpovídá. Pokud tedy nepřevezme tzv. záruku za jakost, což je ovšem pouze na jeho uvážení. Zde si dovolím upozornění, že se jen velmi těžce prokazuje, které vady vznikly až po koupi a které už tam byly. Rentgen je výborný nástroj, ale jak dlouho tam léze je se dá odhadnout pouze orientačně. V praxi se obvykle vše bere tak, že na co se přijde až po koupi, to vzniklo až u kupujícího.

Pokud by prodávající nebyl podnikatelem nebo naopak byli podnikatelé oba, výše uvedené neplatí. Zde se uplatní úprava obecná, která je nově taková, že vadu je nutno prodávajícímu vytknout (tj. označit ji nebo popsat, jak se projevuje) bez zbytečného odkladu poté co ji kupující při včasné prohlídce a dostatečné péči mohl zjistit, přičemž jedná-li se o vadu skrytou může se tak stát nejpozději do dvou let po odevzdání věci. Lhůta pro vytknutí vady (mimo skryté vady) je 6 měsíců od převzetí zvířete. Je ovšem otázka, co by to vlastně mohlo být za vadu, když bychom ji hodnotili jakože není skrytá a přesto by za ní prodávající odpovídal. Jelikož za vadu, kterou bylo možno s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy, prodávající neodpovídá vůbec. A tady je zakopaný pes. Zde už je to pouze o boji právníků a kupující málokdy vyhraje. Za dostatečnou péči a včasnou prohlídku se dá považovat právě vyšetření při koupi, které by Vám prodávající vždy měl umožnit.

Jak by mělo probíhat vyšetření při koupi?

Vše je o domluvě mezi klientem a veterinářem. Čím dál tím častěji si vyšetření vyžádají prodávající.IMG_0856A5B3C3F4-7829-42B3-B3DA-502B743E6070 V tomto případě obvykle probíhá pouze RTG vyšetření a někdy také ortopedické vyšetření. Pokud kupujete koně na rekreaci, obvykle nevyžadujete stoprocentně zdravého koně. Pak by mělo stačit kompletní klinické a ortopedické vyšetření, ale musíte počítat s tím, že obrázek o zdravotním stavu koně je omezený.

Klinické vyšetření v mém podání mimo jiné obsahuje auskultaci srdce a dýchacího aparátu, vyšetření očí a zhodnocení celkového klinického stavu koně (výživný stav, kvalita srsti, oděrky, rány, stará zranění atd.). Neméně důležité je zkontrolovat zdravotní průkaz koně, zda je řádně naočkovaný a má vyšetření na infekční anémii koní.vk

Při vyšetření pohybového aparátu si nechám koně předvést na lonži, na tvrdém rovném povrchu, a to v kroku, klusu i ve cvalu (jen na lonži). Prohlédnu si postoj koně, tvar a pokládání kopyt. Následují tzv. ohybové zkoušky, kdy flexí kloubů zkouším, zda se při zátěži neprojeví nějaký diskomfort. V případě potřeby vyšetřím i záda.

Vyšetření rentgenem se dnes stává zlatým standardem. Standardně se provádí 12-14 snímků končetin. Opět je to o dohodě s klientem, kolik snímků se udělá. Rentgeny se hodnotí jak z hlediska věku a historie koně, tak z hlediska plánovaného využití. Hledají se čipy, artróza, zjištuje se stav podotrochleárního aparátu (riziko vzniku tzv. podotrochlózy) a další. I když rentgeny nejsou úplně “čisté”, tak s přihlédnutím k okolnostem a upozorněním na následující péči je možné koně doporučit ke koupi.

Pokud je podezření na cokoliv dalšího, dají se provést další specifická vyšetření. Například vyšetření ultrazvukem nebo nadstandardní rentgeny zad.

Na závěr od nás dostanete vyplněný protokol, kde je vše zapsané černé na bílém, včetně závěrečného hodnocení celé prohlídky.

Protokol může vypadat například takto:

Toto všechno Vás bude stát kolem 10-15 tisíc. Možná se to zdá mnoho, ale věřte, že řešení problémů, na které by se mohlo přijít už při koupi, Vás bude stát mnohem víc. A pak už není cesty zpět. A věta “já Vám to říkala…” nebude moc příjemná.

About the author: Markéta Petráňová