Veterina Petráňová

pojízdná veterinární péče

Veterina Petráňová

pojízdná veterinární péče

Otázky a odpovědi: Očkování koček

Proč očkovat?

Prevence je důležitá a jediným možným způsobem jak chránit Vaši kočku před několika vážnými až smrtelnými nemocemi je očkování.

Kdy očkovat?

Očkovací látky proti základním onemocněním by měla dostat všechna koťata. Měla by být vakcinována nejméně 2 – 3krát, poprvé ve stáří 8 – 9 týdnů, podruhé o 3 – 4 týdny později a poslední vakcína by měla být aplikována ve stáří 13 – 16 týdnů nebo později

Jaké nemoci jsou obsaženy v „běžných“ vakcínách?

Běžně se kočky očkují proti 3 infekčním nemocem – panleukopenie, herpesviróza, kaliciviróza. Dle volby veterináře je možné do základní vakcinace zařadit i vzteklinu.

Jak často se kočky očkují?

Vždy po roce od poslední vakcinace.

Jak časté jsou nežádoucí reakce na vakcinaci?

Obecně je akceptováno, že současné očkovací látky jsou velmi bezpečné a incidence nežádoucích reakcí je velmi nízká.

Výhody ochrany zvířat před nebezpečnými nákazami daleko převažují nad riziky nežádoucích reakcí.

Jak se projeví nežádoucí reakce na očkování?

Občas se stane, že zvíře zareaguje na aplikaci vakcíny abnormálně. Nežádoucí reakcí může být přechodně zvýšená teplota, nechutenství, průjem, zvracení a jiné. Mezi horší nežádoucí reakce pak patří tzv. anafylaktický šok, neboli silná abnormální celotělová alergická reakce. Obvykle se projeví kožními a podkožními otoky, nejčastěji v oblasti hlavy (víčka, nos, pysky) a kopřivkou spojenou obvykle se svěděním. Reakce se projeví obvykle během půl hodiny až 2 hodin po očkování, nejdéle do 4 – 6 hodin, a většinou netrvá déle než pár hodin. Dojde-li k rozsáhlé akutní celkové reakci (alergii), může být její průběh velmi dramatický. Většinou reakce spontánně odezní, přesto je vhodný zásah veterináře. V každém případě je důležité jakoukoliv reakci hlásit veterináři, ideálně si ji poznamenat do očkovacího průkazu.

V místě aplikace vakcíny se může vytvořit malý viditelný otok velikosti hrášku a místo může být bolestivé.Ve většině případů tyto lokální reakce v místě injekce vymizí a vstřebají se bez nutnosti ošetření do 14 dnů.