Toxoplazmóza

fotolia_65848105_xs_400x

Foto: spektrumzdravi.cz

Jedna z nejznámějších nemocí, která straší všechny ženy světa. Podle některých lajků, ba dokonce odborníků (gynekologů), by se neměla kočka v domácnosti těhotné ženy vůbec vyskytovat. Nakažení toxoplazmózou by totiž mohlo ohrozit plod. Ano v tom mají pravdu, ale pojďme si říct jak je to se zákeřnou toxoplazmózou doopravdy.

Toxoplasma_gondii_tissue_cyst_in_mouse_brain
Cysta Toxoplasma gondii (foto: wikipedie)

Původcem onemocnění je kokcidie Toxoplasma gondii, která napadá buňky savců a ptáků. Kočky jsou definitivním hostitelem, pouze u nich probíhá množení kokcidií tvorbou oocyst ve střevech, které jsou vylučovány do prostředí. Ostatní savci, včetně člověka, ale i ptáci slouží jako mezihostitelé. Pes, morče nebo křeček jsou přitom jedni z mnoha možných mezihostitelů u nich nedochází k vylučování oocyst. Mezi domácími (hospodářskými) zvířaty hrají v epizootologii toxoplazmózy významnou roli především prasata a ovce, skot a koně jsou méně vnímaví.

U toxoplazmózy lze rozeznat 3 infekční cykly:Snímek obrazovky 2016-06-21 v 13.27.23

1. Kočky mezi sebou se nakazí oocystou (vajíčkem), které někde olízne nebo sní. Nejdříve probíhá cyklus podobně jako u mezihostitelů, a to tak, že se vývojová stádia toxoplazmy dostanou krví do různých tkání a orgánů, kde tvoří cysty. Teprve poté, asi 18. den po infekci, co se část vývojových stádií dostala do střeva, začíná množení toxoplazmy a následné vylučování neinfekčních oocyst (vajíček) trusem. Pozřením infekční oocysty se nakazí další kočka.

2. Mezi kočkou a mezihostitelem (prase, kráva) jsou pro zdrojem nákazy především tkáňové (zejména svalové) cysty v infikovaných mezihostitelích. Nakažením z chronicky infikovaného, imunního mezihostitele dochází v kočičích střevech k pomnožení toxoplazmy. Pomnožení je velmi extenzivní, produkují se milióny oocyst, a to ve velmi krátkém čase (3-10 dní). Vrchol vylučování oocyst je mezi 5.-9. dnem, zvláštním jevem je, že se může objevit další perioda vylučování po delší době, aniž by se kočka znova nakazila. U koček současně probíhá stejně jako u mezihostitelů vývoj mimo střevo a tvoří se tkáňové cysty, dochází k přenosu na případná mláďata ještě před narozením a infekce se tak přenáší na další generace.

Neinfekční oocysty se v prostředí stávají infekčními během 2 – 3 dnů, v závislosti na teplotě prostředí (20°C cca 3 dny). Jsou velmi odolné vůči vnějším vlivům a přežívají i nízké teploty. Ve vlhké půdě (pískoviště, hlína) mohou přežít a zůstat infekční 18 – 24 měsíců.

3. Mezihostitel se nakazí příjmem infekčních oocyst Toxoplazma gondii v kontaminovaném krmivu, vodě, příjmem syrové tkáně jiného mezihostitele obsahující cysty nebo transplacentárně. Při infekci se uvolněná vývojová stádia krví dostanou do různých orgánů, především do centrální nervové soustavy, očí a samičích pohlavních orgánů. Následně (asi 10 dní po infekci) se začnou tvořit cysty zejména ve svalovině srdce, bránici a mozku.

Cysty jsou velmi odolné, v masu si svoji životnost a infekčnost uchovají při vychlazení na 4°C po dobu tří týdnů. Nízké teploty (-21°C) i horko (uzení) cysty usmrtí.

mletemaso2
Čerstvé mleté maso

U koček nakažení zpravidla probíhá subklinicky, tedy bez příznaků, což přispívá rozšíření nákazy. Klinické příznaky se mohou objevit u mláďat nebo imunitně oslabených koček. K vylučování oocyst trusem koček dochází pouze při první infekci, a to zejména ve věku 3 – 8 měsíců. Množství oocyst může být až 1 milion v 1 g trusu a vylučování trvá asi 3 týdny s klesající tendencí. U mnoha koček se vytvoří aktivní imunita, zvíře je tedy serologicky pozitivní (má protilátky), ale ani po superinfekci nevylučuje oocysty. K reaktivaci onemocnění může dojít ve vzácných případech v důsledku těžkého oslabení imunity.

400px-Toxoplasmosis3
Hlavní zdroj nákazy pro volně žijící kočky – hlodavci (foto: wikipedie)

U koček chovaných pouze v domácnosti a krmených průmyslově vyráběnými krmivy je riziko infekce minimální. Infekci se dá zabránit podáváním dostatečně tepelně upraveného masa (min.70°C) nebo masa, které prošlo zmražením (minimálně -20°C po dobu 3 dnů). Ovšem kočky s volností pohybu a přístupem ven se snadno nakazí při lovu hlodavců, největší riziko je u koťat. Nejlepšími opatřeními jak omezit kontaminaci je např. umístění kočičí toalety na zahradu, čímž se nabízí i možnost včasného úklidu trusu před tím, než se oocysty stanou infekčními. Totéž platí i pro toalety umístěné v domácnosti.catlitterwide


Toxoplazmóza u lidí:

Většinou probíhá infekce u lidí asymptomaticky, vzácně se může projevit jako akutní nebo chronické onemocnění s různými klinickými příznaky. Při první infekci během těhotenství může toxoplazma způsobit poškození placenty, což podle doby infekce a infekční dávce může vyvolat abort (infekce v prvním trimestru), časný porod nebo porod mrtvého dítěte, případně různé formy kongenitální toxoplazmózy (2. a 3. trimestr) – většinou jde o poškození mozku. Pro ženu, která má protilátky na toxoplazmózu ještě před otěhotněním, nevyvstává nebezpečí poškození plodu tímto původcem.

Prevence toxoplazmózy u lidí:

 • nepožívat syrové maso (bez předchozího zmrazení)
 • důkladná hygiena rukou při manipulaci se syrovým masem, hrou na pískovišti nebo po práci na zahradě
 • pravidelné (ideálně denní) čištění kočičí toalety (horkou parou)
 • popř. medikamentózní ošetření domácích koček vylučujících oocysty -> průkaz oocyst provádíme jednoduchým vyšetřením trus13563553_10153740565278946_403315294_n

Co si z toho odnést:

 • Vlastní kočka chovaná v domácnosti je minimálním rizikem pro těhotnou ženu, při zachování základních hygienických pravidel
 • Zejména u starších koček je riziko náhodného vylučování oocyst velmi zanedbatelné
 • Největší riziko nakažení člověka toxoplazmózou je od venkovních koček, zejména do 1 roka stáří, tzn. větší riziko podstupujete, pokud zahradničíte než pokud je vaší spolubydlící kočka
 • Před plánovaným těhotenstvím je možné u ženy provést test na hladinu protilátek proti toxoplazmóze
 • Stejně tak je možné vyšetřit kočku zda aktivně vylučuje oocysty a je tedy nebezpečná pro těhotnou. Hladina protilátek u koček je nicneříkající – pouze v případě, že se stanoví konkrétní typ protilátek a prokáže zvýšený titr protilátek typu IgM je možné považovat kočku za vylučovatele oocyst. V ideálním případě se posuzují obě vyšetření zároveň.
 • Nedoporučuje se pořizovat si novou kočku, zejména kotě v době těhotenství
 • Syrové maso jezte a krmte jím své kočky jen v případě, že prošlo důkladným mražením (pozor zejména na oblíbený “tatarák”)

About the author: Markéta Petráňová